Gwarancja
Szukaj: 

 Gwarancji udziela się na okres 24 miesięcy i liczy się od dnia sprzedaży sprzętu.

 

1. Firma DSK udziela pełnej gwarancji użytkowej na elektronikę i mechanikę urządzeń ( z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych takich jak: żarówki, diody, paski napędowe itp.). 

2. Firma DSK gwarantuje dobrą jakość i sprawne działanie sprzętu, na który wydana zostanie karta gwarancyjna.

3. Ewentualne wady urządzenia ujawnione w okresie objętym gwarancją będą usuwane bezpłatnie.

4. O ewentualnych wadach sprzętu należy niezwłocznie powiadomić firmę DSK osobiście lub telefonicznie. Klient odpowiada za następstwa wynikłe z użytkowania sprzętu po wystąpieniu wady.

5. DSK zobowiązany jest do naprawy lub wymiany podzespołu na nowy w przypadku stwierdzenia wady fabrycznej .

 

Oferujemy oświetlenie dyskotekowe,estradowe,koncertowe,architektoniczne
© 2007 X-Beam Wszelkie prawa zastrzeżone. Tworzenie stron Xann Design. Mapa strony